ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

 1. ПРЕАМБУЛА
  • Цей Договір є офертою Виконавця відповідно до ст.641 Цивільного Кодексу України.
  • Клієнт вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі з моменту електронної Реєстрації на Сайті або у Мобільному додатку.
  • Цей Договір має юридичну силу відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та Цивільного кодексу України.
  • Даний Договір є публічним і діє до останнього дня поточного року з можливістю неодноразового продовження терміну його дії до останнього дня кожного наступного року у разі відсутності відмови від продовження. Дострокове припинення терміну дії цього Договору можливе з ініцітиви будь-якої зі сторін цього Договору у визначеному ним порядку. Якщо Клієнт продовжує користуватись Послугами після закінчення терміну дії Договору, Договір вважається продовженим на такий саме термін.
  • Отриманням Послуг Клієнт засвідчує надання згоди на умови Договору з будь-якими змінами в чинній редакції Договору, розміщеному на сайті, на час отримання ним таких послуг.

 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

Власник зарядної станції – фізична або юридична особа, якій на праві приватної власності належить обладнання, призначене для заряджання акумуляторних батарей електричних транспортних засобів та яке приєднане до системи ICar.

Вартість послуг - сума коштів, яка вноситься клієнтом через платіжну систему за допомогою Сайту, в Мобільному додатку, або за допомогою Служби підтримки та яка визначається Власником зарядної станції для невизначеного кола Клієнтів за допомогою системи ICar.

Електромобіль - автомобіль, що може використовувати електроенергію як паливо, та обладнаний одною або декількома акумуляторними батареями, який може бути заряджений від зовнішнього джерела електроенергії та використовується для приведення автомобіля у рух.

Зарядна сесія - процес отримання Послуги, в результаті якого відбувається заряджання акумуляторної батареї Електромобіля, що розпочинається після перевірки достатності обсягу передплачених Послуг на Клієнтському рахунку Мінімальному балансу, який вимірюється в кВт-г. Тривалість Зарядної сесії залежить від обсягу Послуги в кВт-г, зарядного порту, погодних умов, поточного рівня заряду акумуляторної батареї Електромобіля, її технічного стану та ін.

Зарядна станція - спеціальне електричне обладнання для отримання Послуг, яке підключено до Системи ICar та дозволяє ідентифікувати Зареєстрованих клієнтів за допомогою Мобільного додатку.

Квитанція - електронний документ, що є підтвердженням зарахування Платіжу на Клієнтський рахунок.

Керовані мережі - мережі зарядних станцій керовані центральною системою управління iCAR та об'єднані в одну мережу на строні мережі iCAR або на стороні керованих мереж

Кіловат-година - одиниця вимірювання Послуги. Кіловат-година (надалі - кВт-г) використовується для відображення зміни рівня заряду акумуляторних батарей Електромобілів в результаті надання Послуги.

Клієнт - будь-яка особа, що здійснила Реєстрацію на Сайті або у Мобільному додатку та набула права та обов‘язки згідно з цім Договором.

Клієнтський рахунок - спеціальний рахунок акаунта Клієнта в Системі ICar та керованих мереж, що відображає обсяг Послуг, яким Клієнт має можливість скористатися на будь-якій вільній зарядній станції.  

Мобільний додаток - програмне забезпечення, яке використовується на мобільних та інших пристроях під управлінням операційних систем Android або iOS для з’єднання з Системою ICar та ідентифікації Клієнта на Зарядних станціях.

Обробка інформації/даних) - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Платіж - рух певної суми коштів в національній валюті, зокрема за допомогою платіжних карток, з метою початку зарядної сесії та/або отримання Послуг, та які використовуються Клієнтом для оплати Послуг.

Послуга - послуга Виконавця із заряджання акумуляторних батарей Електромобіля Клієнта на Зарядних станціях Виконавця, що відбувається автоматично. Обсяг Послуги вимірюється у Кіловат-годинах.

Реєстрація - звернення Клієнта до Виконавця через Сайт або Мобільний додаток з метою отримання Послуг та підтвердження умов надання таких Послуг, внаслідок чого Виконавець здійснює підключення Клієнта до системи ICar та її мереж, що управляються, шляхом створення індивідуального облікового запису (аккаунт Клієнта). Зареєстрований клієнт отримує доступ до свого облікового запису шляхом введення на Сайті або в Мобільному додатку логіну та пароля, введених Клієнтом при реєстрації або внаслідок їх зміни надалі.

Сайт - сукупність файлів, текстової, графічної та іншої інформації, що розміщена в мережі Інтернет, та прикладне програмне забезпечення, що забезпечує доступ Клієнтів до цієї інформації та дозволяє оплачувати зарядні сесії власникам зарядних станцій, отримувати дані про отримані Послуги, завантажити квитанції про здійснені Платежі.

Система ICar -  сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дозволяє здійснювати оплачувати зарядні сесії безпосередньо власнику зарядної станції керувати зарядними сесіями, отримувати статистичну інформацію щодо попередньо отриманих Послуг та інформаційну підтримку

Служба підтримки - служба, яка забезпечує інформаційну і технічну підтримку Клієнтів. Служба підтримки здійснює підтримку за допомогою телефону та електронної пошти, які зазначені на Сайті та у Мобільних додатках.

QR-код - наклейка на Зарядній станції, із скануванням якої за допомогою мобільного додатку ICar Клієнт може ідентифікуватись для доступу до Зарядної сесії (в якості одного із способів) або для отримання інших доступних послуг.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Предметом цього Договору є надання Власниками зарядних станцій Клієнтам Послуг заряджання акумуляторних батарей Електромобілів за допомогою належних їм Зарядних станцій, які під’єднані до системі ICar.
  • Обсяг наданих Послуг дорівнює обсягу спожитих кВт-г акумуляторною батареєю Електромобіля Клієнта.
  • Послуги надаються у обсязі, який не може перевищувати ініційований Клієнтом шляхом внесення оплати за зарядну сесію. Якщо з будь-яких причин Клієнт отримав Послуг більше, ніж оплачено на момент початку зарядної сесії, Клієнт зобов'язаний буде сплатити власнику станції різницю за надані послуги.
  • У разі переривання Зарядної сесії Зареєстрованого клієнта, наслідком якого є використання неповного обсягу передплачених Послуг, Клієнту повертаються спалчена сума за вирахуванням вартості фактично отриманих послуг.
 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
  • Ціну цього договору складає загальна сума наданих Власником зарядної станції Послуг за Зарядну сесію.
  • Вартість Послуг заряджання акумуляторних батарей Електромобілів визначається Власником зарядної станції з використанням облікової одиниці «грн / кВт-г» та завчасно публікується у системі Icar.
  • Ціна Послуг може бути змінена не частіше одного разу на тиждень.
  • Оплата Зарядної сесії Клієнтом здійснюється безготівковим способом за допомогою платіжної системи, підключеної до платформи ICar. Інформація про актуальну платіжну систему розміщується на ресурсах платформи ICar.
  • До початку Зарядної сесії Клієнт сплачує бажану суму коштів з урахуванням Вартості Послуг. Після підтвердження транзакції з боку платіжної системи, під’єднання зарядного пристрою Електромобіля до Зарядної станції та підтвердження дії на сайті або у мобільному додатку платформи ICar розпочинається зарядна сесія.
  • Оплата Зарядної сесії провадиться виключно з метою подальшого отримання Послуг та здійснюється з метою ініціювання Зарядної сесії.
  • Надлишок сплачених коштів, що не використаний за результатом Зарядної сесії, повертається по її закінченню.
  • За результатами Зарядної сесії кошти, сплачені Клієнтом за фактично отримані послуги перераховуються під’єднаною платіжною системою на визначений Власником зарядної станції банківський рахунок.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Клієнт має право:
   • На безоплатне отримання від Виконавця вичерпної актуальної інформації про вартість та порядок надання Послуг на платформі ICar та керованих мереж, у тому числі у Мобільному додатку, при цьому послуги зв’язку сплачуються Клієнтом самостійно.
   • На здійснення сплати Послуг шляхом оплати Зарядної сесії до її початку у будь- який час;
   • На якісне отримання передплаченої Послуги, обсяг якої залежить від технічного стану акумулятору електротранспорту та інших факторів, але не більше за величину передплати;
   • На безоплатне вилучення персональних даних Зареєстрованого клієнта повністю або частково з Системи ICar та керованих мереж або внесення змін до таких даних.
   • На одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент, у разі відсутності невиконаних зобов’язань Клієнта перед Виконавцем.
  • Клієнт зобов’язаний:
   • Виконувати умови Договору та дотримуватись вимог чинного законодавства України;
   • Перед початком отримання Послуг ознайомитись з цим Договором та вартістю Послуг;
   • При здійсненні Платежів використовувати платіжні засоби, власником яких Клієнт є виключно на законних підставах;
   • Дотримуватись вказівок користування зарядною станцією, які будуть надані на екрані Зарядної станції та при використанні Мобільного додатку.
   • Негайно, але не пізніше 24 годин повідомити Службу підтримки у разі списання передплати за ненадані Послуги. Якщо такого повідомлення не було – послуги вважаються наданими.
   • Не використовувати для зарядки на Зарядних станціях Електромобілі та зарядні кабелі, які не відповідають відповідним міжнародним стандартам або є несертифіковані, та ті, які не були передбачені для цього.
   • Якщо конструкція Зарядної станції не передбачає наявність зарядного кабелю, та за умови бажання отримувати Послуги, Клієнт має скористатися власним зарядним кабелем, який відповідає вимогам пункту 5.2.6. Договору.
   • Відмовитись від отримання Послуг для Електромобіля в разі, якщо Клієнт не має права на керування цим Електромобілем та/або заряджання цього Електромобіля.
   • Відмовитись від передачі своїх прав та обов’язків іншим особам, у тому числі надавати можливість отримувати Послуги іншими особами від імені Клієнта.
  • Виконавець має право:
   • В односторонньому порядку, самостійно, виходячи з ринкових умов та/або особистого розуміння вводити додаткові платні послуги або змінювати плату на існуючі Послуги, шляхом внесення змін до Договору і оновлення інформації на Сайті та Мобільному додатку;
   • Переривати надання Послуг у випадку проведення профілактичних або ремонтних робіт.
   • На підставі договорів або в інший, не заборонений чинним законодавством України спосіб, залучати третіх осіб з метою більш ефективного надання Послуг;
   • Зберігати та обробляти персональні дані Клієнта та параметри платіжних засобів, які стали відомі Виконавцю під час надання Послуг;
   • Змінювати розташування Зарядних станцій, збільшувати або зменшувати їх кількість.
   • Розміщувати рекламні акції ICar в системі та керованих мережах, а також надіслати оповіщення користувачам платформи.
   • Не повертати списану передплату при ненаданих послугах у разі технічного збою системи і неповідомлення про це в Службу підтримки з боку Клієнта протягом 24 годин з моменту такого збою.
   • Не повертати в грошовому еквіваленті кошти Клієнтів, які були нараховані на Клієнтський рахунок та які призначені виключно для сплати за Послуг.
   • Вчиняти будь-які дії або сукупність дій, пов'язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Клієнта (далі - Обробка персональних даних Клієнта) та/або збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома, з метою захисту своїх прав та законних інтересів у судових та інших правоохоронних органах;
   • Акцептуванням цього Договору Клієнт, як суб'єкт персональних даних, добровільно надає Виконавцю свою згоду на обробку персональних даних Клієнта, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, пов'язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Клієнта, згідно з метою обробки персональних даних, зазначену в цьому пункті Договору та/або з метою пропозиції будь-яких нових послуг і /або встановлення ділових відносин між Клієнтом та Виконавцем на підставі договорів, предмет яких відрізняється від предмета цього Договору. Термін зберігання персональних даних Клієнта становить строк дії цього Договору та додатково 5 років з моменту його розірвання. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки персональних даних Клієнта і які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається сторонами, як будь-яка інформація про клієнта та/або умови Договору, яка стала відома Виконавцеві при встановленні відносин з Клієнтом. Окрема згода Клієнта на обробку персональних даних Клієнта, наданої останнім згідно з умовами цього пункту, не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу персональних даних Клієнта третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що його повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».
   • Зберігати та обробляти дані як на території України, так за кордоном, в тому числі в хмарних сервісах.
   • Переривати або впроваджувати додаткову плату за Зарядні сесії тривалість яких перевищує 180 хвилин або рівень заряду батареї Електромобіля Клієнта перевищує 95%.
  • Виконавець зобов’язаний:
   • Надавати послуги, що передбачені цим Договором.
   • Своєчасно оновлювати інформацію щодо вартості Послуг, адреси розташування Зарядних станцій, контактної інформації, засобів зв’язку та інших даних Сайту та Мобільного додатку.
   • Забезпечити належну роботу Служби підтримки.
   • Забезпечити конфіденційність даних Клієнтів та дотримання законодавства України про захист персональних даних.
  • Власник зарядної станції має право:
   • Під’єднати належну йому на праві приватної власності Зарядну станцію до платформи ICar на правах учасника мережі або у якості керованої мережі.
   • Встановлювати Ціну послуг для кожної зарядної станції або для групи зарядних станцій за допомогою платформи ICar або технічної підтримки в рамках обраного тарифного пакета.
   • Змінювати Ціну послуг для кожної зарядної станції або для групи зарядних станцій не частіше одного разу на тиждень.
   • Змінити обраний тарифний пакет для зарядної станції або для групи зарядних станцій не частіше одного разу на календарний місяць за допомогою платформи ICar або технічної підтримки.
   • Отримувати узагальнену звітну інформацію про обсяг наданих за допомогою зарядної станції або групи зарядних станції послуг Клієнтам.
   • Відмовитись від приєднання зарядної або для групи зарядних станцій у порядку, визначеному Договором приєднання Власника зарядної станції до платформи ICar.
  • Власник зарядної станції зобов’язаний:
   • Контролювати справність та належний вигляд приєднаної до платформи ICar зарядної станції.
   • Вчасно реагувати на повідомлення платформи ICar щодо необхідності ремонту або сервісного обслуговування зарядної станції та вживати заходи для усунення несправностей чи інших недоліків приєднаної до платформи ICar зарядної станції.
   • Повернути Клієнту у строк не більше 20 банківських днів з моменту завершення Зарядної сесії підтверджений платформою ICar надлишок сплачених Клієнтом та отриманих Власником зарядної станції коштів, що не використаний за результатом Зарядної сесії.
 1. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
  • Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється односторонньо Виконавцем, шляхом викладення на Сайті нової редакції Договору, при цьому нові умови надання Послуг вступають в дію з моменту розміщення нової редакції Договору, якщо не зазначене інше.
  • Попередні редакції цього Договору можуть розміщуватись Виконавцем на ресурсах платформи ICar.
 2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Договір є укладеним починаючи з дати його розміщення на ресурсах платформи ICar та діє до його скасування, але не менше ніж до завершення усіх активних Зарядних сесій.
  • У разі тимчасового призупинення користування Послугою за цим Договором з ініціативи Клієнта (без розірвання Договору), Договір вважається чинним.
 3. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.
  • До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  • Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин).
  • Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, в першу чергу обов’язково підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягти згоди - у судовому порядку.
 2. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
  • Сторони визначають як конфіденційну і зобов’язуються не розголошувати наступну інформацію: логін та пароль Зареєстрованого клієнта для доступу до акаунту Клієнта, персональні та платіжні дані Клієнта.
  • Прийнявши умови цього Договору Сторони засвідчують розуміння усіх негативних наслідків розголошення зазначеної інформації.
 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Виконавець несе перед Клієнтом відповідальність, пов'язану з наданням Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору;
  • Клієнт несе відповідальність за достовірність та відповідність чинному законодавству даних, зазначених при Реєстрації та здійсненні Платежів;
  • Клієнт несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну, обладнанню та програмному забезпеченню Виконавця, та місцю надання Послуг, яка сталась внаслідок навмисних або ненавмисних дій Клієнта або заподіяних Клієнтом при використанні Електромобіля, зарядних кабелів або інших технічних або програмних засобів.
  • Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в електромережі, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, за стан і справність, ремонт та обслуговування будь-яких програмно-технічних засобів, що не входять в зону його контролю;
  • Виконавець не несе відповідальності за наслідки розголошення логіну та/або паролю Клієнта до неповідомлення про це Служби підтримки.
  • Виконавець не несе відповідальності за наслідки некоректно введених даних Клієнтом під час Реєстрації.
  • Виконавець не несе відповідальності за напругу в електричній мережі і можливі наслідки перепадів напруги в електричній мережі;
  • Виконавець гарантує здатність Зарядних станції видавати струм заявленою потужністю, проте не несе відповідальності за якість та швидкість зарядки у разі особливостей, несправностей або дефектів Електромобіля Клієнта, у тому числі пов’язані зі станом акумуляторної батареї, зарядним портом Електромобіля, відповідним контролером, зарядним кабелем Клієнта і т.ін., та/або у разі нездатності Електромобіля Клієнта приймати струм на потужності, що видається Зарядною станцією.
  • Виконавець не несе відповідальності за неможливість здійснення Зарядної сесії при відсутності у Клієнта відповідного зарядного кабелю.
  • Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, що виникли внаслідок використання Клієнтом власного зарядного кабелю та за шкоду, спричинену здоров’ю Клієнту або третім особам, за пошкодження майна Клієнта чи третіх осіб.
  • Виконавець не несе відповідальності за швидкість процесу заряджання електротранспорту у разі одночасного використання зарядної станції двома Електромобілями.
  • Виконавець не несе відповідальності за можливість доступу до Зарядної станції у разі перешкоджання під’їзду до неї іншими транспортними засобами або у разі несвоєчасного звільнення зарядного порту іншим Електромобілем або за рішенням власника місць надання Послуг.
  • Виконавець не несе відповідальності за збереження Електромобіля та/або іншого майна Клієнта під час отримання Послуг.
 4. ІНШІ УМОВИ
  • Клієнт приймає умови цього Договору та засвідчує цілковите розуміння його тексту, в т.ч. підстави виникнення, зміст, розмір, строки та умови виконання визначених ним зобов’язань, та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.
  • Клієнт приймає умови цього Договору і погоджується передплачувати Послуги у разі прийняття Клієнтом рішення про згоду на отримання Послуг. Згодою на отримання Послуг вважаються дії особи, спрямовані на отримання Послуг, в том числі, але не виключено: підключення Електромобіля особи до порту Зарядної станції, поповнення Клієнтського рахунку, фактична зарядка акумуляторних батарей Електромобіля особою на величину 0,001 кВт-г та більше.
  • Клієнт засвідчує свою згоду: а) на обробку та передачу своїх персональних даних з метою належного виконання Послуг; б) отримання Клієнтом від Виконавця SMS-повідомлень, повідомлень в месенджерах, дзвінків, електронних листів, поштових повідомлень, повідомлень на Сайті в акаунті Клієнта, тощо з метою надання Послуг або інформування про інші послуги та можливості, не обов’язково пов’язані із предметом Договору; в) на запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі звернення до Служби підтримки; г) з тим, що факт сплати Клієнтом будь-якої плати за Договором (у тому числі за зміненими Виконавцем розмірами) є фактом безумовного підтвердження погодження з розміром поточної плати та/або будь-якого іншого платежу.
  • Клієнт засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: переліку, умов та порядку надання Послуг; порядку та системи оплати Послуг, форми розрахунків за їх надання; порядку розгляду звернень Клієнтів; номерів телефонів та інших засобів зв‘язку із Службою підтримки.