ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ДО МЕРЕЖІ Icar

Преамбула

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкар.юей» засвідчує свою повагу та пропонує власникам комерційних зарядних станцій приєднання до спільноти однодумців, яка спрямовує свої зусилля на розвиток електрозарядної інфраструктури для електромобілів.
 2. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
 3. Приєднатись до співпраці з Товариством з обмеженою відповідальністю «Айкар.юей» за цим договором можуть юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці, у власності яких знаходяться автомобільні зарядні станції, які розміщені або будуть розміщені на території України (крім тимчасово окупованих територій та територій, віднесених до зони активних бойових дій).
 4. Всі зміни до цього договору є обов’язковими для Сторін цього договору через 10 календарних днів з дня їх публікації.
 5. Заповненням та підписанням паперової версії Анкети до цього Договору або заповненням Анкети з накладенням електронного підпису сторона, яка приєдналась до цього Договору, підтверджує свою повну та безумовну згоду на прийняття його умов.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор Системи ICar – Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкар.юей», яке бере на себе зобов’язання за винагороду супроводжувати впровадження та функціонування Системи ICar на території України.

Вартість послуг - сума коштів, яка вноситься Клієнтом через платіжну систему за допомогою Сайту, в Мобільному додатку, або за допомогою Служби підтримки системи ICar та яка визначається Власником зарядної станції для невизначеного кола Клієнтів за допомогою системи ICar.

Власник зарядної станції – юридична особа або фізична особа-підприємець, якій на відповідній правовій підставі належить обладнання, призначене для заряджання акумуляторних батарей електричних транспортних засобів та яке приєднане до системи ICar.

Власник Системи ICar – розробник програмного забезпечення, яке у свої сукупності складає систему ICar.

Електромобіль – транспортний засіб, який використовується Клієнтом та може використовувати електроенергію як паливо, та обладнаний одною або декількома акумуляторними батареями, який може бути заряджений від зовнішнього джерела електроенергії та використовується для приведення автомобіля у рух.

Зарядна сесія - процес отримання Клієнтом Послуги, в результаті якого відбувається заряджання акумуляторної батареї Електромобіля, що розпочинається після перевірки достатності обсягу передплачених Послуг на Клієнтському рахунку Мінімальному балансу. Одиницею виміру наданих послуг є кВт-г. Тривалість Зарядної сесії залежить від обсягу Послуги в кВт-г, зарядного порту, погодних умов, поточного рівня заряду акумуляторної батареї Електромобіля, її технічного стану та ін.

Зарядна станція - спеціальне електричне обладнання для надання Послуг, яке підключено до Системи ICar та дозволяє ідентифікувати Зареєстрованих клієнтів за допомогою Мобільного додатку та інших ресурсів системи ICar.

Квитанція - електронний документ, що є підтвердженням зарахування Платіжу на Клієнтський рахунок.

Керовані мережі – опція об’єднання групи Зарядних станцій, які належать одному Власнику.

Кіловат-година (кВт-г) - одиниця вимірювання Послуги. Кіловат-година  використовується для відображення зміни рівня заряду акумуляторних батарей Електромобілів в результаті надання Послуги.

Клієнт - будь-яка особа, що здійснила Реєстрацію на Сайті або у Мобільному додатку та набула права та обов‘язки згідно з публічним Договором про надання послуг зарядки електротранспорту, розміщеним на платформі ICar.

Клієнтський рахунок - спеціальний рахунок акаунта Клієнта в Системі ICar та/або керованих мереж, що відображає обсяг Послуг, яким Клієнт має можливість скористатися на будь-якій вільній зарядній станції. 

Мобільний додаток - програмне забезпечення, яке використовується на мобільних та інших пристроях під управлінням операційних систем Android або iOS для з’єднання з Системою ICar та ідентифікації Клієнта на Зарядних станціях.

Обробка інформації/даних - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Платіж - рух певної суми коштів в національній валюті, зокрема за допомогою платіжних карток, з метою початку зарядної сесії та/або отримання Послуг, та які використовуються Клієнтом для оплати Послуг.

Платіжна система – небанківський надавач платіжних послуг, яким забезпечується зарахування Грошових коштів Клієнтів на відповідний транзитний рахунок та по завершенню Зарядної сесії здійснює розподіл зарезервованих коштів Клієнта між Клієнтом, Власником зарядної станції та Адміністратором Системи ICar.

Послуга - послуга із заряджання акумуляторних батарей Електромобіля Клієнта на Зарядних станціях Власників зарядних станцій, що відбувається автоматично. Обсяг Послуги вимірюється у Кіловат-годинах.

Реєстрація - звернення Клієнта до Виконавця через Сайт або Мобільний додаток з метою отримання Послуг та підтвердження умов надання таких Послуг, внаслідок чого Виконавець здійснює підключення Клієнта до системи ICar та її мереж, що управляються, шляхом створення індивідуального облікового запису (аккаунт Клієнта). Зареєстрований клієнт отримує доступ до свого облікового запису шляхом введення на Сайті або в Мобільному додатку логіну та пароля, введених Клієнтом при реєстрації або внаслідок їх зміни надалі.

Сайт - сукупність файлів, текстової, графічної та іншої інформації, що розміщена в мережі Інтернет, та прикладне програмне забезпечення, що забезпечує доступ Клієнтів до цієї інформації та дозволяє оплачувати зарядні сесії власникам зарядних станцій, отримувати дані про отримані Послуги, завантажити квитанції про здійснені Платежі.

Система ICar -  сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дозволяє здійснювати оплачувати зарядні сесії безпосередньо власнику зарядної станції керувати зарядними сесіями, отримувати статистичну інформацію щодо попередньо отриманих Послуг та інформаційну підтримку

Служба підтримки - служба, яка забезпечує інформаційну і технічну підтримку Клієнтів. Служба підтримки здійснює підтримку за допомогою телефону та електронної пошти, які зазначені на Сайті та у Мобільних додатках.

Тарифний план - опис об’єму та вартості включених послуг, що пропонується Адміністратором Системи ICar Власникам зарядних станцій з метою забезпечення надання Послуг Клієнтам.

QR-код - наклейка на Зарядній станції, із скануванням якої за допомогою мобільного додатку ICar Клієнт може ідентифікуватись для доступу до Зарядної сесії (в якості одного із способів) або для отримання інших доступних послуг.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • За цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкар.юей» як Адміністратор Системи ICar надає Власникам зарядних станцій послуги з приєднання до Системи ICar та супроводу надання Послуг Клієнтам, а Власник зарядної станції зобов’язується сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю «Айкар.юей» вартість наданих послуг.
  • При взаємодії з Клієнтами, Адміністратора Системи ICar набуває статус Виконавця, який діє в інтересах Власника зарядної станції.
  • Вартість наданих послуг Адміністратора Системи ICar визначається у відповідності до обраного Власником зарядної станції Тарифного плану.
 2. ВИМОГИ ДО ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВЧИНИТИ АДМІНІСТРАТОРОМ СИСТЕМИ ICar
  • Адміністратор Системи ICar протягом трьох робочих днів після отримання від Власника зарядної станції належним чином заповненої Анкети до цього Договору перевіряє обладнання Власника зарядної станції, визначене у Анкеті на предмет його відповідності та сумісності із Системою ICar та здійснює необхідні дії для включення запропонованого Власником зарядної станції обладнання до Системи ICar. Свідченням належного виконання цього обов’язку є факт надання Власнику зарядної станції доступу до особистого кабінету в Системі ICar.
  • Адміністратор Системи ICar у найкоротший можливий термін після включення запропонованого Власником зарядної станції обладнання до Системи ICar забезпечує під’єднання такого обладнання до Платіжної системи.
  • Протягом двох робочих днів після включення запропонованого Власником зарядної станції обладнання до Системи ICar забезпечує розміщення посилання на місцезнаходження обладнання Власника зарядної станції на мапі Системи ICar і здійснює оповіщення Клієнтів і потенційних Клієнтів про включення такої Зарядної станції до Системи ICar.
  • Адміністратор Системи ICar має право в рамках акційних програм системи ICar забезпечувати надання Власником зарядної станції Послуг Клієнту на умовах, відмінних від визначених Власником зарядної станції. Про введення в дію акційних програм, їх умови та прогнозований ефект Адміністратор Системи ICar має повідомити Власника зарядної станції у визначеному цим Договором порядку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку дії такої акційної програми.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Власник зарядної станції має право:
   • На своєчасне отримання замовлених згідно договору послуг встановленої якості.
   • На отримання доступу до панелі керування його зарядними станціями;
   • Змінювати тарифний пакет послуг із переліку запропонованих не частіше одного разу на календарний місяць.
   • На отримання інформації про стан виконання цього договору в панелі керування зарядними станціями у Системі ICar.
   • Змінювати стандартну (орієнтовну) ціну правочинів через панель керування зарядними станціями Системи ICar.
   • Приймати участь у бонусних та інших заохочувальних програмах, які діють у відповідному періоді.
   • В панелі керування зарядними станціями системи ICar, а також (у разі обрання такої опції) на електронну пошту отримувати звіти щодо використання належних йому зарядних станцій.
  • Власник зарядної станції зобов’язаний:
   • На вимогу Адміністратора Системи ICar надати йому документи та інформацію, необхідну для виконання ним цього Договору.
   • Повідомляти Адміністратора Системи ICar шляхом розміщення в онлайн сервісах системи в панелі керування зарядними станціями системи ICar інформації про час, протягом якого зарядна станція не може бути використана Клієнтами у зв’язку із ремонтом, обслуговуванням чи інших залежних від нього обставин.
   • Виплатити Адміністратору Системи ICar винагороду в розмірі, Тарифним планом.
   • Письмово повідомляти Адміністратора Системи ICar про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані у Договорі протягом 10 календарних днів з моменту виникнення таких обставин.
   • Утримуватись від дій, що можуть створювати загрозу та/або перешкоди Системі ICar у процесі надання послуг, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг Клієнтам.
   • Утримуватись від перешкоджання виконанню фахівцям Адміністратора Системи ICar робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Клієнта.
   • Утримуватись від втручання у роботу телекомунікаційної мережі, необхідної для роботи Системи ICar.
   • Утриматись від вимог інформації про кінцевих Клієнтів окрім як для захисту прав як потерпілого у кримінальних провадженнях.
  • Адміністратор Системи ICar зобов’язаний:
   • Контролювати вчасний переказ Платіжною системою на користь Власника зарядної станції грошових коштів одержаних по завершенню Зарядних сесій за Публічним Договором з Клієнтами, з вирахуванням плати, яка належить Адміністратору Системи ICar згідно обраного ним тарифного плану.
   • Технологічно приєднати програмне забезпечення зарядних станцій Власника зарядної станції через мережу Інтернет до онлайн сервісів Системи ICar.
   • Забезпечити візуалізацію наданих Комітентом послуг в Панелі керування послугами;
   • Періодично надавати звітну інформацію.
  • Адміністратор Системи ICar має право:
   • На зберігання, обробку та передачу Клієнтам через онлайн сервіси Системи ICar та інші платформи інформацію про зарядні станції Власника зарядної станції, їхнє місцезнаходження, статус, інформацію про технічні характеристики таких зарядних станцій, тощо.
   • На рекламування зарядних станцій Власника зарядної станції через онлайн сервіси Системи ICar. Умови та порядок реклами чи інших маркетингових послуг можуть регулюватися окремим договором.
   • На отримання плати від Власника зарядної станції за виконання ним обов’язків за цим Договором.
   • На отримання від Власника зарядної станції інформації та документів, необхідних для виконання ним цього Договору.
   • На отримання належної йому за цим Договором винагороди відповідно до умов обраного Власником зарядної станції Тарифного плану.
 1. Плата АдміністраторУ Системи ICar за виконання цього договору
  • Комісійна винагорода Адміністратора Системи ICar за цим Договором визначається з урахуванням обраного Комітентом пакету послуг (Тарифного плану).
  • Базовим тарифним планом є «Підключення до загальної Системи ICar». Протягом періоду дії цього Договору тарифний план «Підключення до загальної мережі ICar» є чинним із наступними застереженнями:
  • Обраний пакет послуг (Тарифний план) може бути змінений Власником зарядної станції в Панелі керування зарядними станціями або шляхом підписання нової Анкети.
  • Ціна за 1 кВт/год зарядки для кінцевого споживача (Клієнта) встановлюється Власником зарядної станції в онлайн-сервісах Системи ICar через Панель керування зарядними станціями та не може бути меншою її собівартості, яка включає вартість постачальника, винагороду Адміністратора та витрат на розміщення Обладнання.
  • Загальна вартість послуг, що надані Клієнту за відповідний розрахунковий період, визначається як сума вартості наданих послуг згідно з п.4.3 цього Договору та встановленої Власником зарядної станції ціни за одиницю послуги зарядки акумуляторних батарей електромобілів Клієнтів за відповідний розрахунковий період.
  • Якщо цей Договір не був виконаний з причин, які залежали від Власника зарядної станції, Адміністратор Системи ICar має право на винагороду на загальних підставах.
 2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності для Власника зарядної станції з моменту підписання Анкети та діє до його розірвання або деактивації Панелі керування зарядними станціями.
  • Розірвання договору з боку Власника зарядної станції відбувається шляхом направлення Адміністратору Системи ICar відповідної заяви з електронним цифровим підписом не пізніше 45 календарних днів до запланованої дати розірвання Договору.
 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.
  • Відповідальність за інформацію, внесену Власником зарядної станції в Панелі керування зарядними станціями несе Власник зарядної станції.
  • Відповідальність за збереження конфіденційними даних аутентифікації Власника зарядної станції (логін, пароль від особистого кабінету власника електрозарядної станції, номери або поштові скриньки двофакторної аутентифікації, ідентифікаційні фрази та інші дані, які можуть надати доступ третій особі до особистого кабінету власника електрозарядної станції) та усі наслідки, які можуть бути спричинені у зв’язку із їх витоком несе виключно Власник зарядної станції.
 4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення обставин непереборної сили на час дії таких обставин.
  • Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення та дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, блокади або інші незалежні від Сторін обставини, які перешкоджають (унеможливлюють) виконанню цього Договору.
  • Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, повинна негайно (не пізніше 10 (десяти) робочих днів) письмово повідомити про це іншу Сторону, вказати орієнтовний термін дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

 • Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.
 • Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися сертифікатом Торгово-промислової палати України (її регіональними управліннями).
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Усі спори, що можуть виникнути в процесі виконання умов цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між представниками Сторін.
  • Сторони можуть в порядку досудового врегулювання спірних питань звернутись до незалежного медіатора в порядку, визначеному Законом України «Про медіацію». Не проведення медіації не перешкоджає судовому захисту порушених прав Сторони.
  • Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, вій вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. ІНШІ УМОВИ
  • Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та набирають чинності через десять календарних днів з дня їх публікації в Системі ICar.